O systemie

System ehydranty.pl powstał z inicjatywy Wójta Gminy Kościan - Andrzeja Przybyły. Ideą stworzenia systemu była szczegółowa inwentaryzacja hydrantów w celu poprawienia bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Kościan.

Do konsultacji w projektowaniu systemu włączyli się strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie, którzy na codzień korzystać będą z oprogramowania. 

Lokalizacja hydrantów za pośrednictwem urządzeń GPS pozwoliła na umieszczenie ich na mapach Google. Za pomocą algorytmów system został rozbudowany o możliwość zlokalizowania hydrantów / zsuw według promienia w metrach. W celu ułatwienia akcji strażackiej system został wyposażony w dodatkową funkcjonalność, czyli automatyczną podpowiedź dotyczącą lokalizacji  najbliższych hydrantów w okolicy.

Za pomoc w realizacji systemu dziękujemy wszystkim osobom zaangażowanym w projekt.